Türkçü oluşumlar ile iş birliğiniz var mı, birleşmeyi düşünürmüsünüz?

Bizim için türkçülük makam ve şan meselesi değildir. biz Türkçülüğü yükseltmek adına atılacak her adımın içinde oluruz ve bunu açıkça beyan ettik her seferinde. ancak Türkçü olduğunu iddia eden yapıların bir çoğu iş birliğine dahi yanaşmıyor.

Börü Budunun kaç üyesi var?

Börü Budun Örgütünde üyelik sistemi yoktur, BÖRÜ BUDUN adı bütün Türklerde karşılık bulmaktır. Bize göre bütün Türkler Börü budunun bir neferidir.

Örgütlenme modeliniz nasıl?

biz en büyük, en kalabalık örgütlenmeyi değil. kaliteli bir azınlığı yakalamayı hedefliyoruz. bu sebeple Börü Buduna özel bir model geliştirmekteyiz.

Siyasi Partiler ile görüşüyor musunuz, bağınız var mı veya kendinize yakın hissettiğiniz siyasi parti var mı?

Biz Türkçülük davasının siyaset üstü bir dava olduğuna inanıyoruz, bu sebeple siyasetin davamızı lekeleyeceğini düşüncesiyle hareket ediyoruz.

Börü Budun Örgütü kaç yılında kurulmuştur?

Börü Budun Örgütü 2009 yılının aralık ayında BAĞIMSIZ VATANSEVERLER adıyla kurulmuştur.

Börü Budun Örgütünün Kurucuları Kimlerdir?

2009 yılında bu yola birlikte çıktığımız arkadaşlarımız farklı sebeplerden dolayı aramızdan ayrıldıkları için isim vermemiz çok doğru olmaz ancak Fikir babası ve Kurucusu Uğur Turgut'tur.

Börü Budun'un Kuruluş Amacı Nedir?

-HERKESLEŞMEYECEĞİZ- Sözünden yola çıkarak kurulmuştur. teşkilatlanma belli bir aşamaya geldikten sonra ve kendiisini camiada gösterdikten sonra köşesine çekilenlerden olmayacağız ve eylemci Türkçülüğü yeniden canlandırmak adına kurulmuştur.