TÜRKE BAŞ KALDIRAN BAŞLARI EZECEĞİZ, DALI DEĞSE AĞACI KÖKÜNDEN SÖKECEĞİZ.

BÖRÜ BUDUN ÖRGÜTÜ

BİZ KİMİZ?

Türkçüleri bir sancak altında birleştirmek değil, Türkçülük davasına gönül vermiş insanları davada birleştirmeyi hedefleyen bir anlayışa sahiptir Börü Budun.

Sempatizanlığı, biatçılığı, sorgusuz sualsiz tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Türkçülük ve Türkçüler üzerinden yükselen bir takım kriptoların peşinden gitmelerini değil davanın özünü anlamak, anlatmak ve çocuk yaştan Türkçü bireylerin yetişmesini sağlamak, Türkçüleri harekete geçirmek adına kurulmuş ve geliştirilmiştir.


BÖRÜ BUDUN DERGİ

TÜRKÜN SESİ TÜRKÇÜLERİN DERGİSİ

BÖRÜ BUDUN DERGİMİZİN 2. SAYISI ÇIKTI
TEMİN ETMEK İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Börü Budun Örgütü bünyesinde 2019 yılında yayın hayatına başlamış ilk sayısını bu tarihte Ankara da almıştır. derginin yayınlanmasının birçok amacı vardır ve Börü Budun Örgütünde olduğu gibi dergide belli başlı katı kurallar üzerine inşa edilmiştir.
Başlıca amaçları, Türk gençliğini küçük yaşlarda yazmaya teşvik etmek. Bu amacımız gençlerin yazmak için araştırma yapmasını ve araştırırken kendiliğinden öğrenmesini hedefler.
Bilinen tarihi konular veya olaylar yerine bilinenin temelinde yatan özellikleri ve etkenleri yazarak Türk milletinde yeni bir ruh uyandırmaktır.